Kenohistoria

Keno har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under 200 – talet f. Kr nämns en man vid Cheung Leung som sägs ha uppfunnit spelet. Keno har alltså sitt ursprung i antikens Kina, och inte som man kanske kan tro, på Gotland.

Cheung Leungs sägs ha fått idén till spelet då staden han var bosatt i var utsatt för en svår belägring. Pengar behövdes till stadens försvar och Cheung fick en lika enkel som genialisk idé: ett spel, som likt de flesta andra spel, innebar att spelarna skulle förlora pengar. Men för den som vann fanns möjlighet till en kolossal jackpot.

I det gamla Kina använde man 120 kinesiska symboler på ett spelbord som starkt påminner om dagens moderna Keno. Spelarna markerade sina satsningar med en fjäderpenna. Spelet spred sig snabbt i dåtidens urbana Kina och nådde även landsbygden med hjälp av brevduvor som förmedlade keno-resultat. Det dröjde dock ända till 1800-talet innan spelet nådde västerlandet. Dit introducerades spelet av kinesiska arbetare som jobbade med den transkontinentala järnvägen, vilken på 1860-talet kom att sträcka sig tvärs över den amerikanska kontinenten. Från USA spred sig spelet sedan vidare till Europa i början av 1900-talet. Vid samma tid byttes också de antika kinesiska tecknen ut och ersattes med 80 nummer.

Med Internets utveckling på 1990-talet har spelet fått en enorm genomslagskraft med en mängd online casinos. Antalet växer stadigt.